Národní program snižování emisí ČR v dopravním sektoru – pohyb v začarovaném kruhu

Ilustrační foto: T. Cach

Nejrůznější celonárodní i regionální plány pro snižování emisí finišují a věnuje se jim stále větší pozornost, zdá se však, že „skutek zatím utek“. Iniciativa ke zpracování těchto dokumentů nepochází většinou od nás, ale z dílny EU, respektive  EK, což je jen dobře. Protože však omezování emisí z bodových, stacionárních zdrojů, jako je průmyslová výroba, kamenolomy atp., naráží již na hranici možného, tyto plány a programy spoléhají  hlavně na snižování emisí z automobilové dopravy, a to především cestou technologického zdokonalování – např.  dokonalejším spalováním, katalyzátory, změnou paliva, resp. pohonu, méně už ale počítají s omezováním samotného  automobilového provozu či se změnou tzv. modal split, tedy snižováním podílu automobilového provozu na celkovém dopravním výkonu. Týká se to i současné Aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE ČR) v sektoru dopravy, na níž jsme se jako jeden z členů dopravního výboru při Radě vlády pro udržitelný rozvoj podíleli a jejíž opatření si podle našeho názoru odporují.

Hlavním opatřením aktualizovaného NPSE ČR v sektoru dopravy se má totiž stát „omlazení“ vozového parku a rozšíření nízkoemisních a bezemisních vozidel, což je eufemismus pro  podporu automobilového průmyslu a potažmo silniční dopravy. Zvýšená výroba vozů pro „omlazení“, tedy pro výměnu vozového parku, navýšení počtu čerpacích stanic na plyn či nabíjení elektromotorů povede u nás, podobně jako v celé  EU, spíše ke zvýšení celkových emisí a pravděpodobně  i k intenzivnějšímu provozu na silnicích, což zase může vyvolat stavbu dalších  kapacitních komunikací a tak stále dokola.

Na emisích z dopravy se navíc podílí rozhodnou měrou resuspenze z vířeného prachu a také částice z otěrů pneumatik a  silnic, jejichž  množství ani koncentrace obnova  vozového parku snížit nedokáže. Ostatní opatření NPSE ČR včetně těch podpůrných, zejména převádění automobilové dopravy na železniční, znějí rozumně, avšak při výše zmíněné současné podpoře automobilové dopravy velký vliv na snížení emisí z dopravy očekávat nemůžeme.

Do aktualizace NPSE ČR se bohužel nepromítl ani náš dlouhodobě prosazovaný názor, že je třeba snižovat emise z dopravy nejen technologickým rozvojem a převáděním dopravy ze silnic na železnici, ale ve městech, kde emise pocházejí převážně ze silničního provozu, i převáděním dopravy z veškerých  kol  poháněných motory na vlastní nohy. Podceňování významu chůze ve městech vyplývá možná i ze skutečnosti, že odborníci si dosud neví rady, jak vliv chůze na snížení emisí vyhodnocovat.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás