Město očima chodce – připravujeme nový vzdělávací workshop 

• Jaká je hodnota veřejného prostoru a využíváme ho naplno?

• Jak ovlivňuje urbanistické uspořádání města naši volbu dopravy? 

• Proč je důležité podporovat, aby se lidé mohli pohybovat po městech co nejvíce pěšky?  

• Co je město krátkých vzdáleností? 

• Může obyčejný jednotlivec ovlivnit podobu města? 

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky bude pomáhat nalézat žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ nový akční vzdělávací workshop Město očima chodce. Naučí je nejen číst veřejný prostor a identifikovat problémy spojené s dopravou v širším urbanistickém kontextu, ale ukáže jim i možné způsoby řešení. Výuka kombinuje tři přístupy: seznámení, pozorování (učení) a reflexi spojenou s vlastní akcí.  

Umět se dívat kriticky a být aktivní

Workshop bude odpovídat nejnovějším vzdělávacím trendům a doufáme, že pomůže formovat mladou generaci v sebevědomé občany, kterým není lhostejná kvalita místa, kde žijí, umí kriticky vyhodnotit problémy ve veřejném prostoru a požadovat jejich řešení.  

Na jeho podobě nyní intenzivně pracuje architekt, vysokoškolský pedagog a autor knihy Město pro každého architekt Osamu Okamura ve spolupráci se zkušenou metodičkou Ninou Rutovou. Metodická příručka vzniklá na základě spolupráce s odborníky bude společně s dalšími pracovními materiály sloužit pedagogům a lektorům jako návod a průvodce pro realizaci workshopu s jejich žáky. Idea workshopu již byla několikrát otestována jak na dospělých, tak na studentech. Proběhl i na naší konferenci Město pro pěší konané 21.–22. října 2021 v CAMPu. 

V dubnu otestujeme nový workshop na vybraných školách a začneme připravovat školící seminář, který se uskuteční 13. 9. 2023 v Centru současného umění DOX. Vyškolíme na něm prvních 20 pedagogů a lektorů ze ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích institucí, kteří budou workshop testovat a v dopracované podobě následně šířit ve svých institucích. V dalším roce proběhnou semináře pro další zájemce, kteří budou chtít učit děti aktivně, s využitím jejich vlastní zkušenosti a v duchu kritického myšlení.  

Registrace na školení bude otevřena od května.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Dále jej podpořili:

      

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás