Komentář Pražských matek k připravovanému Plánu udržitelné dopravy pro Prahu

Ilustrační foto: K. Syrový

V úterý 15. 8. má Rada ZHMP projednávat materiály k Plánu udržitelné mobility pro  Prahu a okolí s pracovním názvem  P+ (http://poladprahu.cz/cs/odborne-informace) a odsouhlasit další postup práce. K vytvářenému Plánu jsme zpracovaly své připomínky, v nichž zdůrazňujeme potřebu rozšířit jej o zajištění celkové pěší prostupnosti  města a podmínek pro rozvoj pěší dopravy na krátké vzdálenosti, což pomůže nejefektivněji snížit exhalace a hluk z dopravy, přerozdělit veřejný prostor ve prospěch lidí i zeleně a město tak učinit pro lidi obyvatelnějším. Své připomínky jsme zaslali náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi a pracovníkům ORFD pražského magistrátu.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás