Koloděje potřebují chodníky i náměstí

Finále projektu Bezpečné  cesty do školy na ZŠ Koloděje bylo provázeno bouřlivými spory okolo podoby prostoru před školou. Většina problémů, které děti v rámci mapování a dotazníkového šetření identifikovaly, se totiž koncentruje v okolí nevábného asfaltového plácku přímo před budovou školy. V současné době se zde otáčejí autobusy MHD, parkují zde rodiče i návštěvníci obce, a především tudy vede hlavní dopravní tepna, která v ranní špičce přivede do obce až 200 aut za 15 minut. Původní návrh řešení prostoru pomocí okružní křižovatky se setkal s odmítavým stanoviskem pracovní skupiny, která jej vyhodnotila jako řešení vycházející vstříc spíše vozidlům než dětem a ostatním chodcům. Projektant předložil ještě dva variantní návrhy. Všechny verze studie jsou k dispozici zde.

Vedení městské části prověřuje možnost přesunutí točny autobusů a přetvoření prostoru ve smyslu kvalitního veřejného prostoru s charakterem náměstí. Vzhledem k tomu, že tato zakázka přesahuje možnosti studie programu BCŠ, bylo nutné omezit studii na návrhy dočasného vodorovného značení, které by neblokovalo případné architektonické úpravy, ale zároveň by přispělo ke zvýšení bezpečnosti. Městská část také připravuje projekt na vybudování chodníků a úpravu další nepříjemné křižovatky V Lípách x K Běchovicím u místní pizzerie. Věříme, že ve všech připravovaných projektech bude respektovat potřebu vybudování kvalitních pěších propojení a logických tras a nezapomene na požadavky dětí týkající se zejména bezpečného přecházení, omezení parkováni a možnosti dojíždět do školy bezpečně i na kole.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás