Kdo to tady jezdí? Alarmující výsledky monitoringu dopravy na ZŠ Filosofská

Foto K. Syrový

Na šesti dopravně nejproblematičtějších místech před oběma budovami ZŠ Filosofská probíhal 8. června monitoring dopravy. Přes třicet statečných dětí pod dohledem obětavých učitelů vyrazilo v 7 hodin do chladného rána. Monitoring potvrdil to, co děti i rodiče uvedli v dotazníkovém šetření, a to že nejproblematičtější místa se nacházejí přímo před školními budovami.

U objektu Jitřní se v ranní špičce na ulici před školou ve stejnou chvíli potkají třeba i tři autobusy a proud aut je téměř souvislý. Během hodinového sledování projelo před školou 245 osobních automobilů, přičemž 184 z nich zastavilo a vystoupily z nich děti. To je 75 % projíždějících vozidel. To znamená, že tři čtvrtiny aut, která ráno před školou ohrožují děti přicházející ke škole a zhoršují vzduch, který pak děti ve škole dýchají, patří rodičům dovážejícím svá dítka až před vstup do školy.  Úderem osmé hodiny intenzita automobilového provozu v Jitřní ulici rapidně klesá, odpoledne tu mají děti docela slušnou dráhu pro řádění na koloběžkách. Při odpoledním sčítání intenzita klesla na 96 aut za hodinu a půl, tedy zhruba na 1 auto za minutu, což je přesně čtvrtinová hodnota oproti ranní špičce.

Foto K. Syrový

Monitoring dále potvrdil nefunkčnost provizorního přechodu, po němž ráno přešlo 20 dětí, zatímco mimo něj jich přešlo zhruba 2x tolik. 90 osob si pro přecházení vybralo kratší a logičtější cestu přímo v místě autobusových zastávek, přestože se tam museli proplétat mezi čoudícími autobusy a auty a byli nuceni přelézt zábradlí.

K objektu Filosofská vede komunikace, na niž je vjezd až na výjimky zakázán. Přesto sem ráno vjelo a otáčelo se zde 11, odpoledne dokonce 20 vozidel. Někteří se zákazu vjezdu přeci jen zalekli a zastavili těsně před ním, bez ohledu na to, že to v místě přechodu pro chodce. U přechodu přes Filosofskou ulici se ráno otáčelo 44 aut, 10 jich v prostoru přechodu zastavilo.

Problematická a potenciálně nebezpečná se také ukázala ulice Údolní, která slouží jako tranzitní trasa paralelní k Jižní spojce, s vysokými intenzitami provozu, a kde řidiči často nedodržují povolenou rychlost.

Podrobné výsledky monitoringu dopravy budou prezentovány při představení návrhu dopravní studie začátkem října.

Monitoring dopravy byl jako součást projektu Pěšky do školy podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás