Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky!

Ilustrační foto, zdroj PM

Tisková zpráva organizace Pražské matky ze dne 21. 5. 2018

Cesta do školy může být dobrodružství, společný zážitek a příležitost k tomu, aby se děti naučily bezpečně pohybovat po ulicích a pečovat o své okolí i životní prostředí. Nepromarněte tyto vzácné momenty a choďte s dětmi do školy pěšky!

Organizace Pražské matky vyzývá školy v hlavním městě, aby se zapojily do kampaně Pěšky do školy. Kampaň si klade za cíl nabídnout dětem i rodičům zážitek ze společné cesty i proměněného prostoru před školou bez aut a zvýšit tak počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. „Rodiče dnes stále někam spěchají, a tak děti všude vozí autem. Dětem přitom prospívá pomalejší tempo a hlavně možnost s rodiči sdílet každodenní radosti i starosti. Čas, který dětem věnujeme, když je doprovázíme do školy, tak prospěje především vzájemným vztahům v rodině. Pokud budeme chodit s dětmi pěšky,můžeme ale také zlepšit veřejný prostor a životní prostředí  měst a v neposlední řadě i své fyzické zdraví,“ říká Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

Přibližně čtvrtina pražských dětí se běžně dopravuje do školy autem. Před školami vznikají zácpy, auta popojíždí, parkují, kde se dá, couvají. Nejnebezpečnější dopravní situace tak na děti často číhají přímo před školou. Ze všech stran přitom slyšíme, že dětem chybí přirozený pohyb, že tráví málo času venku a moc času před obrazovkami počítače. Každé čtvrté školní dítě bojuje s nadváhou a každé osmé s obezitou. Dětem chybí sociální kontakty a neorganizovaný volný čas na hraní. Každodenní cesta do školy je příležitostí k pravidelnému pohybu, k poznávání okolí, ve kterém děti žijí a ke kterému si tak mohou vybudovat vztah. Pěší cesta do školy formuje zdravé dopravní návyky a vede k přirozenému osvojení zásad bezpečného pohybu po ulicích.

Pěší den na ZŠ Jitřní, foto Helena Pěchoučková

Pěší dny na školách

Školy, které chtějí zlepšit dopravní situaci před svými branami a motivovat děti i rodiče, aby častěji nechali auto doma a vyrazili do školy po svých, se do kampaně Pěšky do školy mohou registrovat od pondělí 21. května. Jádro kampaně spočívá v uspořádání pěšího dne, kdy školy vyzvou děti, aby přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce, na skateboardu nebo třeba i na kole. Pěší den by měl dětem nabídnout něco mimořádného – například společnou snídani nebo koncert před školou, drobné odměny pro ty, kdo přišli pěšky, apod. „Zdlouhavé a složité vysvětlování důvodů, proč chodit, nikoho nebaví. Chceme radši dětem i rodičům nabídnout společný zážitek a ukázat jim, že cesta do školy pěšky může být zábavná. Doufáme, že zjistí, že to není tak náročné, jak si možná mysleli, a vyrazí pěšky i jindy,“ vysvětluje Marie Čiverná, koordinátorka kampaně, a dodává: „Chceme upozornit na to, že prostor před školou je důležité místo k setkávání, děti si tu mohou hrát, rodiče popovídat. Je škoda z něj dělat parkoviště.“

Pěší dny se budou na školách konat v září v rámci Evropského týdne mobility (16.–22. 9. 2018), který je každoročně vyhlašován v mnoha evropských městech. Školy mohou vyhlásit i pěší týden, nebo třeba i měsíc. Čím déle budou děti motivovat k šetrné dopravě, tím větší je pravděpodobnost, že skutečně dosáhnou změn v jejich dopravním chování.  Organizace Pražské matky nabízí zapojeným školám pomoc s přípravou pěšího dne i s prezentací akce dětem i rodičům.

Soutěž o nejlepší školní reportáž

Žákovské týmy se mohou přihlásit do soutěže o nejlepší reportáž z pěšího dne. Reportáž může být psaná, fotografická, audio i video, může poukazovat na rozdíl oproti běžnému ránu, ptát se dětí, jak se cítí, nebo představit, co školy pro pěší den nachystaly či společně s dětmi vytvořily. Všechny týmy pozveme v říjnu na slavnostní vyhlášení a na tři nejlepší z nich čekají hodnotné ceny.

Pět důvodů, proč chodit pěšky do školy

  1. Chůze je zdravá

Chůze je nejpřirozenější pohyb, denně bychom měli ujít  alespoň 7 000 kroků, děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Děti, které chodí do školy pěšky, se lépe soustředí na učení.

  1. Chůze je bezpečná

Každé auto před školou představuje riziko pro děti, které se zde pohybují. Řidiči se před školami často chovají nezodpovědně, parkují na přechodech, děti přes zaparkovaná a couvající auta nevidí a samy mezi mimi nejsou vidět.

  1. Chůze je ekologická

Znečištění ovzduší prachovými částicemi pochází v Praze z 90 % z automobilové dopravy. V důsledku znečištění ovzduší v Praze každoročně předčasně zemře přibližně 500 lidí, každému z nás se zkrátí život v průměru o 9 měsíců.

  1. Chůze je společenská záležitost

Během cesty do školy mohou děti trávit čas se svými rodiči nebo navazovat a utužovat přátelství se spolužáky. Poznávají své okolí a získávají pozitivní vztah k lokalitě, kde žijí.

  1. Chůze je nejlepší dopravní výchova

Prostřednictvím vlastní opakované zkušenosti pod dozorem rodičů se děti nejlépe naučí, jak se bezpečně pohybovat po ulicích města, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Žádné dopravní hřiště děti nepřipraví na reálný provoz.

 

Kontakty:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, 777 813 934
Marie Čiverná, marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás