Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy

Ilustrační foto, pěší den na ZŠ Filosofská, 15. 9. 2017, zdroj: archiv PM

Fórum rodičů se připojuje ke kampani Pěšky do školy a přidává do ní nový rozměr –  vytváření komunit rodičů kolem škol.

Mnozí rodiče přivážejí své děti až ke škole autem, čímž je ochuzují o možnost dojít alespoň kousek pěšky a potkat se s ostatními spolužáky ještě na cestě.

Školy často nevnímají místo před svou budovou jako možný prostor pro setkávání, ať už dětí, rodičů či dalších návštěvníků a možné nenásilné vytváření základů školní komunity.

Setkat se, byť jen ráno před školou, umožňuje neformálně prohodit pár slov, vyměnit si informace, vzájemně se podpořit, seznámit. Škola patří nejen úřadu, učitelům a žákům, patří i rodičům a vůbec všem, kteří se o život v ní zajímají. Navazování vztahů umožňuje větší informovanost, sounáležitost a ochotu podílet se na rozvoji školy a komunity. Předchází mnoha nedorozuměním, podporuje vzájemné učení, a tím i zlepšuje jeho výsledky.

Máme pro vás tip, jak takové vazby posílit!

Oslavte s námi ve dnech 17. – 21. 9. Evropský týden mobility a v rámci kampaně Pěšky do školy vyražte s dětmi do školy po svých!

Domluvte se se zástupci své školy, ať se ke kampani připojí, nabídněte pomoc rodičů při její realizaci a vychutnejte si cestu do školy s celou komunitou!

Můžete se ale přihlásit i jako jednotlivec a jednoduše si užít ranní cestování se svými dětmi…

Kampaň podporuje Fórum rodičů, organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás