Doputuje pražský Plán udržitelné mobility do finále?

V prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP), se včera uskutečnila vernisáž a panelová diskuze k Plánu udržitelné mobility (P+) pro Prahu na období let 2020 – 2030. Cílem P+ je snížit dopravní zatížení hlavního města s návaznostmi na Středočeský kraj a řešit tak nejen složitou dopravní situaci, ale i zlepšit prostředí města pro jeho životně důležité funkce.

Debata probíhala mezi partnery (zástupci veřejného, komerčního i neziskového sektoru, PM jsou jedním z nich), kteří se podíleli na přípravě P+, a pracovní skupinou, která P+ zpracovává. Diskutující zástupci partnerských organizací se bohužel  kromě shrnutí dosavadního průběhu vytváření plánu s konečnou volbou tzv. Efektivního scénáře, soustřeďujícího se zejména na rozvoj MHD, mnoho nového nedozvěděli. S úplným návrhem P+ se totiž veřejnost seznámí na webu Polaď Prahu až v polovině června. Podle našeho názoru  je ve zvoleném scénáři věnováno rozvoji pěší dopravy méně koncepční pozornosti, než si  pro svůj pozitivní dopad na život ve městě zaslouží. S uspokojením jsme zaznamenali, že některé z našich podnětů se do zásobníku opatření dostaly, např. potřeba sběru dat o pěší dopravě, viz opatření 69 – „Informační základna o pěší dopravě“ nebo bod 141 – odstranění nadbytečných zábradlí atp. Potěšující jsou revitalizace veřejných prostranství i zklidnění a revitalizace městských tříd. Doufejme, že P+ skutečně poskytne prostor pro zkvalitnění dopravních vztahů a přinese zlepšení podmínek pro pěší.

V současné době si může širší veřejnost prohlédnout nehotovou podobu P+ na výstavě v CAMPu nebo v zásobníku jednotlivých opatření. Snahou pracovní skupiny P+ je připravit plán ke schválení pražským zastupitelstvem ještě před volbami, což se nepodaří kvůli probíhajícím řízením zřejmě dříve než v září. Pokud P+ schválen zastupitelstvem nebude, vzniká riziko, že dokument zakotví v některém z mnoha úředních šuplíků hlavního města Prahy. Jedinou jistotou je, že město dobrý plán udržitelné mobility, a především jeho postupnou realizaci potřebuje a že bude stát hodně peněz. Čím déle se však bude odkládat, tím budou náklady, zatím v řádu přes stovku miliard Kč, vyšší. Měli bychom si proto přát, aby pro něj zastupitelé města zvedli ruku.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás