Chceme pro pražské chodce 150 milionů Kč

Ilustrační foto, zdroj MHMP

Dnes jsme zabojovali za všechny pražské chodce na dopravním výboru pražského magistrátu. Přednesli jsme zde návrh na navýšení rozpočtové položky BESIP 2018, ze které jsou financována opatření zlepšující kvalitu a bezpečnost pěšího pohybu po městě. Místo navrhovaných 20 milionů jich pro chodce chceme 150!

Jsme rádi, že náš návrh, byť zkrácený na 130 milionů, výbor vyslyšel a usnesl se (v poměru 8 hlasů pro, 1 se zdržel) na jeho doporučení Radě hl. města Prahy.

Text předneseného návrhu zde.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás