Bojíte se o zdraví svých dětí? Choďte s nimi do školy pěšky!

Ilustrační foto: K. Syrový

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 16. 4. 2018 k zahájení dalšího ročníku programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) na podporu zdravé a šetrné dopravy dětí do školy

Na třech pražských školách (ZŠ Školní v Praze 4, ZŠ Na Beránku v Praze 12 a
ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8) odstartoval další ročník programu BCŠ, jehož cílem je ve spolupráci se školní komunitou a dopravními odborníky vytvářet bezpečnější a přitažlivější  pěší infrastrukturu v okolí škol a motivovat děti i rodiče k tomu, aby častěji chodili do školy pěšky a nechávali auto doma (viz text vyhlášení: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/).

Rodiče vozí děti do školy autem, protože se bojí kolize

Podobně jako v minulých ročnících BCŠ se i letos setkáváme s tím, že se rodiče na cestách svých dětí do školy nejvíce obávají kolizí s auty, a proto je raději do školy vozí autem. Neuvědomují si však, že se pohybují v jakémsi začarovaném kruhu – čím více rodičů bude dovážet děti až ke školním dveřím, tím více bude před školou aut a tím nebezpečnější bude pohybovat se tam pěšky, což opět povede k zvýšení podílu dětí dovážených autem,“ tvrdí Blanka Klimešová z organizace Pražské matky, koordinátorka programu BCŠ zaměřeného především na navržení takových infrastrukturních opatření, která napomáhají zklidnění dopravy a bezpečnému a pohodlnému pohybu pěšky, na koloběžce nebo na kole. 

Obvyklá ranní situace před školou, foto K. Syrový

Nebezpečné situace před školou vytvářejí sami rodiče

Skutečnost, že dovážení dětí autem zvyšuje ráno výrazně intenzity automobilového provozu v okolí škol a způsobuje zde nepřehledné, nebezpečné dopravní situace, potvrzují také výsledky dopravního monitoringu prováděného každoročně žáky zapojených škol pod vedením dopravního projektanta.  „Při loňském monitoringu v Jitřní ulici v Praze 4 jsme zjistili, že 75 % všech aut projíždějících před školou mezi 7. a 8. hodinou dováží školáky na vyučování. Také z dotazníkového šetření v rámci BCŠ vyplynulo, že trend dovážení dětí do školy je stále silnější a podíl dětí cestujících sem autem dosahuje až 40 %. Po vyučování přitom podíl dětí dopravovaných autem klesá leckdy na polovinu ranních hodnot, což naznačuje, že ne všechny ranní cesty autem jsou nezbytně nutné a děti by je mohly vykonávat samy i ráno,“ sdílí poznatky z monitoringu dopravní projektant Ing. K. Syrový.

Znečištěné ovzduší působí na každého, nejvíce však na děti

Riziko dopravní nehody však nepředstavuje pro děti jediné ohrožení. Škodlivé exhalace, které motorová doprava produkuje, jsou sice méně viditelné, ale mají také velice neblahý vliv na zdraví nás všech, zejména však na děti, jejichž organismus se teprve vyvíjí. „Děti kličkující před školou mezi auty vdechují exhalace ve vysokých koncentracích přímo z výfuků, které zamořují ovzduší i v učebnách“, říká Doc. Michal Vojtíšek ze Strojní fakulty ČVUT, který se zabývá měřením emisí, a dodává: „Mýtus, že dítě ochráníte před smogem v autě, je nesmysl. To nejhorší, co pro něj při smogu můžete udělat, je zavřít ho do auta. Koncentrace škodlivin cirkulujících uvnitř auta je totiž mnohem vyšší než venku.“

MUDr. Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu, která se dlouhodobě věnuje dopadu znečištěného ovzduší na zdraví dětí, zase upozorňuje: „V Praze v důsledku znečištění poletavým prachem zemře předčasně každým rokem minimálně 500 osob, zatímco následkům dopravních nehod loni v hlavním městě podlehlo pouze 17 osob, z toho naštěstí žádné dítě.  Děti jedoucí do školy autem jsou vystaveny znečištění z dopravy během cesty a při vystupování a nastupování, kdy jede motor naprázdno a vypouští nejvíce emisí. Nahromadění automobilů před školou před začátkem vyučování, kdy každý přiveze dítě a zanechá svoji emisní stopu, může být pro dýchací systém dítěte nepříjemnou ´ranní fackou´.“ 

Děti trpí i nedostatkem volného pohybu a svobody

Cesta do školy je vynikající příležitostí, jak dětem ukázat zásady bezpečného pohybu po ulicích.  Vlastní zkušenost s reálnou situací totiž nemůže nahradit žádné dopravní hřiště ani naučený seznam dopravních značek. Pokud tedy rodiče chtějí své děti ochránit před nebezpečím dopravní nehody, měli by s nimi chodit pěšky a učit je především vlastním příkladem opatrnosti i dodržování pravidel.

Aktivní dopravování do školy poskytuje také každodenní dávku volného pohybu, který dnešním dětem tolik chybí. Dětí si během cesty osvojují zásady samostatnosti a odpovědnosti, mají možnost navazovat a rozvíjet sociální kontakty se spolužáky, poznávat místo, kde žijí, a budovat si k němu pozitivní vztah.

„Rodiče si často neuvědomují, jaké důsledky má každodenní dovážení do školy autem, ale není to tak úplně jejich vina,“ říká předsedkyně Pražských matek Jarmila Johnová a dodává: „Nedostává se jim totiž relevantních informací ke změně dopravního chování, což je jeden z hlavních důvodů, proč chceme Bezpečné cesty do školy každoročně opakovat, spolupracovat s celou školní komunitou na přípravě lepších cest pro chodce a seznamovat rodiče i děti s dopravou ve všech jejích souvislostech.“

Ukázka realizace opatření z dopravní studie: upravený přechod před ZŠ Jeseniova, foto PM

Stručný popis projektu BCŠ

Pražské matky realizují program BCŠ ve spolupráci s hl. m. Prahou pravidelně od roku 2008. Školní projekty jsou založeny na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují své cesty a místa, kde se necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně třídních map vznikne souhrnná mapa okolí školy s finálním seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti s rodiči vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího i preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant dopravní studii, která navrhuje konkrétní úpravy problematických lokalit včetně zklidnění dopravy v okolí školy. Tato studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a pražským magistrátem o realizaci návrhů. Škola zpracuje i tzv. školní plán mobility – dlouhodobější strategii na podporu zdravé a šetrné dopravy dětí do školy. Celoroční projekt provázejí i další aktivity, jakými jsou např. pěší dny. Projekt BCŠ zatím proběhl na 45 pražských školách a z dopravních studií město dosud zrealizovalo okolo 80 opatření ve prospěch chodců, viz ukázky na http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/.

Kontakty:
Blanka Klimešová, koordinátorka programu BCŠ
blanka.klimesova@prazskematky.cz
tel.: 777 813 934

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás