Bezpečnost je důležitější než pohodlné parkování

Foto K. Syrový

Všechny tři školní projekty programu Bezpečné cesty do školy 2018 se podařilo úspěšně dokončit. Zúčastněné školy předaly své dopravní studie zástupcům městských částí, kteří se zavázali návrhy dále projednat a zasadit se o jejich realizaci. Děti ze ZŠ Školní předaly studii přímo starostovi MČ Praha 4, panu Petru Štěpánkovi, ZŠ Na Beránku v Praze 12 předala studii panu místostarostovi Vojtěchu Kosovi a v Praze 8 studii převzal pan radní Tomáš Slabihoudek. Městské části mohou o stavební úpravy žádat v rámci rozpočtové položky BESIP Magistrát hl. m. Prahy, dočasné úpravy pak mohou ve spolupráci s TSK realizovat samy.

Studii pro ZŠ Na Beránku převzal pan místostarosta Prahy 12 Ing. Vojtěch Kos, foto PM

Dopravní studie vycházejí z podrobného mapování a dotazníkového šetření o dopravním chování dětí i rodičů. Na vytipovaných místech v okolí škol proběhly také dopravní průzkumy, při kterých děti zaznamenávaly intenzitu pohybu chodců, automobilů i cyklistů a sledovaly jejich chování. Studie navrhují takové úpravy, které umožní bezpečné přecházení vozovek, eliminují nebezpečné situace, které vznikají nedodržováním dopravních předpisů, povedou k celkovému zklidnění dopravy v okolí škol a přispějí k zpřehlednění prostoru tak, aby se chodec a řidič včas viděli. Cílem programu Bezpečné cesty do školy je upozornit na to, že bezpečí a pobytové kvality veřejného prostoru mají přednost před zajištěním plynulosti dopravy nebo zvyšováním kapacity parkování. Prostor před školami je využíván především dětmi a jim by tedy měl být přizpůsoben.

Prezentace průběhu školního projektu a předání dopravní studie na radnici Prahy 4, foto PM

Všechny školy vytvořily školní plán mobility, ve kterém si naplánovaly, jak budou pokračovat v podpoře udržitelné mobility a jak budou dále motivovat děti i rodiče k tomu, aby častěji nechali auto doma (nebo alespoň dále od školy) a vyrazili společně pěšky. Podrobnosti k jednotlivým školním projektům včetně dopravních studií jsou na stránkách škol v databázi realizovaných projektů (ZŠ Školní, ZŠ Na Beránku, ZŠ Lyčkovo nám.).

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření je dostupný zde. Dotazníkového šetření se v roce 2018 zúčastnilo 1560 dětí a 940 rodičů. Dobrá zpráva je, že většina dětí stále ještě chodí do školy pěšky a že děti mají chuť dopravovat se do školy aktivně – celkem 66 % dětí chce do školy chodit pěšky či jezdit na koloběžce, na skateboardu nebo na kole. Přestože téměř polovina dětí by preferovala cestu na koloběžce, na skateboardu nebo na kole, dnes tento způsob využívají asi jen 3 % z nich. U škol totiž chybí jak bezpečné příjezdové cesty, tak možnost tyto jízdní prostředky uschovat. Cestování pěšky nebo MHD navíc podporuje sociální kontakty. Děti, které sdílí cestu do školy s kamarádem, jdou buď pěšky (49 %), nebo jedou MHD (43 %), autem jezdí většinou jen s rodiči, případně se sourozenci.

Autem se v těchto třech školách dopravuje v průměru přibližně čtvrtina dětí (ale například v případě ZŠ Na Beránku se jedná až o 38 % dětí). Z dotazníků vyplývá, že rodiče vozí děti do školy nebo ze školy autem především z časových a organizačních důvodů – mají školu na cestě do práce (54 %) nebo cestu automobilem považují za nejrychlejší možnost (32 %). Autem se dopravují i děti, které to nemají do školy daleko (46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem několikrát týdně, bydlí do 1 km od školy), i děti na druhém stupni ZŠ (několikrát týdně jezdí autem do školy nebo ze školy téměř čtvrtina dětí starších 12ti let, 13 % teenagerů vozí rodiče do školy denně).

Děti se učí především vlastní zkušeností, napodobují to, co vidí u dospělých. Je tedy na nás rodičích, abychom jim ukázali, že je normální se po městě pohybovat pěšky, případně využít dostupnou a levnou MHD. Prospějeme tím nejen městu, ale hlavně sami sobě.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás