Workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility – překvapivá tolerance a kultivovaná diskuze

4b1d7dea-41b0-403e-8e01-9376490d1a8e
Workshop k přípravě PUM, 22. 6. 2016, foto – zdroj: MHMP

22. června proběhl workshop k přípravě pražského Plánu udržitelné mobility (PUM) za účasti šesti desítek odborníků (partnerů města při tvorbě PUM) z městských částí, TSK, IPRu, ČVUT, Auto*Matu, Pražských matek, organizace Prague City Tourism, Pražské organizace vozíčkářů, zástupců obcí ze Středočeského kraje či Sdružení pro dopravní telematiku a dalších.

Na workshopu získal tým městských plánovačů náměty na problémy i příležitosti v pražské dopravě. Zúčastnění u „kulatých stolů“ nejdříve pojmenovávali současné problémy, ale i příležitosti ke zlepšení systému městské mobility. Posléze u jednotlivých stolů vytvářeli z již definované problematiky tzv. myšlenkové mapy, tj. snažili se jednotlivé problémy i příležitosti hlouběji popsat, resp. vysvětlit, proč a kde např. problémy vznikly a jak je řešit. Organizátoři obsadili stoly tak, aby u nich byli rovnoměrně zastoupeni odborníci z různých oblastí – např. z MČ, fakulty architektury ČVUT, Automotoklubu, Středočeského kraje, zájmového spolku handicapovaných občanů atp. Nejčetněji zmiňované problémy se pak řešily vždy u dvou stolů (jeden prezentoval, druhý jej komentoval). Patřila mezi ně i prostupnost města pro pěší.

Průběh workshopu byl velmi dobře zorganizován a překvapilo nás nejen široké a vcelku  reprezentativní zastoupení dopravních okruhů či skupin, ale i kultivovanost diskuzí mezi protichůdnými zájmovými uskupeními. Pokud tato otevřenost a tolerantnost jednotlivců i organizací potrvá a pokud má město za cíl (který zatím nebyl zřetelně vysloven) zkrotit přebujelou motorovou mobilitu, dočkáme se možná všichni lepších a příjemnějších časů.

Veřejnost se může zapojit do tvorby PUM v rámci  projektu Polaď Prahu, díky kterému může ovlivnit změny v pěší, cyklistické, automobilové i veřejné dopravě nebo třeba v city logistice. Právě nyní se finalizuje sběr těchto připomínek. Máme tak poslední šanci napsat svým úředníkům, co bychom chtěli změnit v dopravě hlavního města a přilehlého okolí, připomínky je možné zasílat do 3. července.

Dále se veřejnost může do tvorby PUM zapojit ještě několikrát, např.  formou panelových diskuzí s odborníky nebo posléze připomínkami ke konkrétním návrhům opatření. Na webových stránkách Polaď Prahu bude možné s dostatečným předstihem získat potřebné informace.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás