Štědrý prosinec nám nadělil čtyři bezpečnější místa pro chodce

Nový přechod v Hybešově ulici, foto MČ Praha 8

S koncem roku jsme mohli společně se školáky a uživateli portálu Chodci sobě hned čtyřikrát volat hurá. Během měsíce se totiž podařilo dokončit čtyři úpravy ve prospěch větší bezpečnosti a pohodlí chodců, obzvláště dětí.

Nový přechod byl zřízen v ulici Klausova v Praze 13. Na pěší cestu ze sídliště, která vede mimo jiné k základní škole a dvěma mateřským školkám, nenavazovala žádná možnost bezpečného přecházení, přecházející chodci, a to hlavně děti, nebyli vidět přes hustě zaparkovaná auta. Podnět vzešel z projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) na ZŠ Klausova a díky tomu, že ulice zrovna procházela souvislou údržbou, se jej podařilo realizovat velmi rychle.

Děti ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8, kde BCŠ probíhaly v loňském roce, mají bezpečnější cestu ze školy do tělocvičny a do školní jídelny. V ulici Hybešova totiž vznikl nový přechod, přecházení je zde proto přehlednější, a tím i bezpečnější.

Nový chodník podél Práčské ulice, foto MČ Praha 10

Také ZŠ Školní v Praze 4 – Braníku se BCŠ účastnila v loňském roce. Jedním z hlavních důvodů bylo nebezpečné místo na křižovatce Mezivrší x Pod Vinohradem, kde chyběl přechod, stála zde zaparkovaná auta po obou stranách ulice, a ještě ke všemu tu často rodiče zastavovali při ranním dovážení dětí do školy či školky. Na nebezpečné místo občané upozornili také na portálu Chodci sobě. Dopravní studie, která je výsledkem školního projektu BCŠ, navrhuje rozsáhlou úpravu celé ulice Mezivrší, která obsahuje nejen nové bezpečné přechody, ale i doplnění chybějících chodníků. Tato úprava vyžaduje jednání s majiteli pozemků, ale už v příštím roce by se snad mohlo podařit zrealizovat alespoň část tohoto návrhu. Než se tak stane, bylo pro děti i ostatní chodce vyznačeno alespoň provizorní místo určené k přecházení, které upozorňuje na pohyb chodců.

Velkým počinem pro komfortnější pohyb chodců bylo vybudování chodníku podél Práčské ulice v Praze 10.  Jedná se o naprosto zásadní úpravu, která výrazně zkracuje a usnadňuje cestu mezi obchodním centrem VIVO! Hostivař ve Švehlově ulici a starou i novější sídlištní zástavbou v Zahradním Městě, která byla pro pěší dosud velice komplikovaná.

Z realizovaných opatření máme velikou radost a doufáme, že z úprav ve prospěch bezpečné a pohodlné chůze se budeme moci těšit i v příštím roce, a houšť!

Přejeme všem šťastné vykročení do nového roku!

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás