Konference Pěšky městem

Na konferenci vystoupí:

 • Profesor Carlos Moreno

  Koncept patnáctiminutové Paříže
  Je zvláštním vyslancem pro Smart Cities u starostky města Paříže a vědeckým ředitelem Ekonomické fakulty Univerzity Paříž 1 Panthéon-Sorbonne. Je známý díky svému konceptu „Smart Cities“ a je průkopníkem tzv. „patnáctiminutového města“, jež ovlivnilo přeměnu měst na celém světě. Moreno v roce 2019 obdržel Medaili za prozíravost od Francouzské akademie architektury.

 • Petra Jens

  Zklidňování dopravy: Jak Vídeň podporuje bezpečné a chodecky vstřícné ulice, obzvláště v okolí škol
  Pěší koordinátorka města Vídně, která pracuje pro víděňskou Mobilitätsagentur.

 • Jim Walker

  Chodci přinášejí městu prosperitu – osm pravidel, jak udělat město vstřícné pro chodce

  Jim před více než 20 lety založil organizaci Walk21, aby pomohl zlepšovat schůdnost a prostupnost měst a usnadnit tak pro všechny přístup k základním službám. Dbá na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a veřejného zdraví. Podporuje rozvoj pěší politiky. V současné době se podílí na projektech pro pěší  v 83 zemích.

 • MgA. Karolína Koubová

  Chodci vdechují veřejnému prostoru život, podporují sociální kontakty a soudržnost obyvatel

  Primátorka města Jihlava

 • Ing. arch. Osamu Okamura

  komentovaná PROCHÁZKA v okolí CAMPu (rekonstruované komunikace kolem Karlova náměstí) 

  Architekt, učitel a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru. Je autorem knihy Město pro každého a říká: Nenuťme lidi sedat do aut, protože je to pro naše peněženky ten nejdražší, k životnímu prostředí nejškodlivější a pro naše zdraví nejhorší způsob dopravy.

 • Ing. Květoslav Syrový

  Jak organizace dopravy ovlivní výběr dopravního prostředku a chování lidí

  Autorizovaný dopravní projektant, který navrhuje dopravní řešení pro aglomerace, obce, města, čtvrtě, ulice, náměstí, parky či dopravní terminály, nejlépe ve spolupráci s architekty, urbanisty a krajináři. V rámci své činnosti klade důraz na udržitelná řešení a řídí se principem, že dopravní infrastruktura je vždy jen součástí veřejného prostoru, ne naopak.

 • B. Arch. Peter Bednár

  Lepší města pro pěší: víc budov, víc stínu, méně parkování.

  Peter Bednár je architekt a urbanista, věnuje se převážně plánování městských struktur, krajině a veřejnému prostoru. Posledních osm let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Dvanáct let studoval a pracoval v USA, Holandsku a Číně. Jeho práce s různými týmy získaly přes 30 ocenění a jeden projekt se dostal na americkou známku v hodnotě 45 centů.

 • RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

  Jak chodci pomohou městům zmírňovat dopady klimatické změny

  Urbánní geografka, aktivistka, publicistka, vysokoškolská učitelka a překladatelka. Věnovala se vztahu alternativních kultur a aktivní občanské společnosti k městskému prostředí, městským sociálním hnutím a aktivismu zaměřenému na městský prostor a politiku. Stála u zrodu spolku PragueWatch, kritické mapy městských proměn Prahy, a byla komunikační koordinátorkou Klimatické koalice. Aktuálně se zabývá zejména rolí měst a městskou správou v oblasti klimatu.

 • Ing. Lucie Miovská, Ph.D.

  Městské mikroklima a vliv zeleně na pobyt lidí venku, využívání historických cest k chození a žití, adaptace na klimatickou změnu.

  Krajinářská architektka, která se zabývá projektováním veřejných prostorů, sídelní a krajinné zeleně. Zaměřuje se na obytnost prostoru, pěší koncepty a promyšlenou práci se zelení. Přednáší na katedře zahradní a krajinné architektury, ČZU v Praze.

 • Doc. Matúš Šucha, Ph.D.

  Panelové diskuse

  Je dopravním psychologem, věnuje se zejména aktivním módům dopravy, jako je chůze nebo jízda na kole. Zaměřuje se na iniciativy v oblasti udržitelné mobility, aktivní městské mobility, psychologickým aspektům posílení využívání aktivních módů dopravy, ochraně zranitelných účastníků dopravy jako jsou děti nebo starší občané.

 • Michal Křivohlávek

  Workshop simulace sousedského vyjednávání na téma vnitrobloky

  Ředitel společnosti Bieno, facilitátor. Věnuje se také vlivu dopravy na každodenní život.

 • Ing. arch. Jaroslav Holler

  Velké usilování o malé samozřejmosti: Teorie a praxe veřejného prostoru v Plzni.

  Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, roční program na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a roční program na fakultě architektury Universidad Nacional Autónoma de México. Dlouhodobě pracoval v Mexiku a v několika českých i zahraničních kancelářích. Aktuálně Působí jako vedoucí úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Věnuje se přípravě územně plánovacích podkladů, městských koncepčních dokumentů i konkrétní projektů.

 • Mgr. Radek Vincour

  starosta města Uničov 

  Starosta města Uničov představí, jak se osvědčilo budování smíšených cyklostezek pro chodce a jízdní kola ve městě. Popíše, jak se díky této síti podařilo propojit různé části města, ale i napojit Uničov na okolní obce a větší města. Vysvětlí, jak budování bezpečných cest podporuje zdravý životní styl obyvatel všech věkových kategorií a využívání chůze, či jízdy na kole k dopravování do práce nebo do školy. 

 • Jitka Vrtalová

  City Changers a výzva 10 000 kroků

  Jak znovu zařadit chůzi do našich životů, být zdravější a vitálnější? Jitka Vrtalová ze City Changers představí možnosti, které se osvědčily v rámci výzvy 10 000 kroků.

 • Ladislava Fialka Sobková

  Autorizovaná architektka a urbanistka

  V rámci svého výzkumu se zaměřuje na získávání, analýzu a interpretaci dat o životě města. Téma pěšího pohybu v Praze a jeho vlivových faktorů zpracovává ve své dizertační práci.

 • Jan Lébl

  Kancelář architektury města Karlovy Vary

  představí strategie, aktivity a úspěšné projekty města Karlovy Vary.

  Dopravní inženýr Vojtěch Novotný vysvětlí koncept sdíleného prostoru a možnosti jeho implementace v českých podmínkách.

 • Ing. Vojtěch Novotný

  Dopravní inženýr se specializací na koncepci dopravy a mobility

  vysvětlí koncept sdíleného prostoru a možnosti jeho implementace v českých podmínkách.

 • a mnozí další…

Registrujte se na konferenci

Konference je dvoudenní. První den vystoupí řada českých i zahraničních odborníků. Druhý den si budete moci vybrat z několika workshopů a inspirovat se na tržišti nápadů.

Věříme, že se všichni potkáme „naživo“, v prostorech Centra architektury a městského plánování (CAMP). Jsme ale také připraveni na realizaci online konference v případě zpřísnění hygienických opatření.