Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy nabízí:

 • odborné vyhodnocení dopravy v okolí školy a zpracování dopravní studie;
 • návrhy na zklidnění dopravy a podporu při jejich prosazování;
 • pomoc s vytvořením školního plánu mobility;
 • finanční podporu 28 000 Kč (odměna pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů) + 12 000 Kč (na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem);
 • metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.

 

Důležité termíny:

 • uzávěrka žádostí o zařazení do programu:  26. 2. 2024
 • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  5. 3. 2024
 • doba trvání školního projektu:  5. 3. – 30. 11. 2024

Podmínky programu

Podrobné podmínky programu pro rok 2024:

 • důležité termíny
 • hlavní výstupy
 • finanční podpora

Přihláška

Přihlášku vyplňte on-line do 26. 2. 2024.

S dotazy se můžete obracet na koordinátorku projektu Dominiku Marešovou (dominika.maresova@peskymestem.cz)

Vhodné i pro mateřské školy.

 • Náležitosti programu pro podmínky MŠ:
  • dotazníkové šetření pro rodiče a pro zaměstnance školy, s dětmi formou rozhovoru ve skupině,
  • vytvoření školní mapy a seznamu nebezpečných míst na základě podnětů od rodičů a zaměstnanců, od dětí doplňkově (např. pocitové mapování na základě fotek – kde se jim to líbí nebo nelíbí, kde to mají rádi a kde ne, nebo mapování jejich cesty ve spolupráci s rodiči),
  • dopravní průzkum na vybraných místech ve spolupráci s rodiči případně s brigádníky (jednorázově cca 1 hod ráno + 1,5 hodiny odpoledne),
  • osvětové aktivity s dětmi (bezpečné cesty do školky, vliv dopravy na životní prostředí, zdravé dopravní chování apod.), schůzka s rodiči o dopravě do školky,
  • zapojení školky do kampaně Pěšky do školy,
  • vytvoření školního plánu mobility – akční plán jak dále prosazovat udržitelnou mobilitu a vést děti k aktivní mobilitě.

Co vás čeká?

 • dotazníkové šetření o dopravním chování dětí a dospělých

  Základem projektu je analýza stávajícího stavu. Škola dostane připravené dotazníky, které je možné vyplnit v papírové i on-line verzi. S vyhodnocením dotazníků vám pomůžeme.

 • mapování nebezpečných míst

  Návrhy pro dopravní studii i školní plán mobility vychází z toho, jak cestu do školy a její okolí vnímají děti. Do mapek okolí školy děti zaznamenávají své cesty do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. I mapování může probíhat on-line.

 • dopravní průzkum na vybraných místech

  Děti se na vybraných místech zúčastní průzkumu dopravy. Podklady pro sledování připraví dopravní projektant. Děti se tak přímo podílejí na zajištění důležitých dat a mají šanci sledovat dopravu pohledem (ne)zúčastněných pozorovatelů.

 • školní plán mobility

  Dlouhodobý plán školy, jak vést děti ke zdravé a bezpečné dopravě. Na školním plánu mobility spolupracuje škola, rodiče i děti.

  Součástí školního plánu mobility je:

  • popis školy a dopravní situace
  • vyhodnocení mapování, dotazníkového šetření a dopravního průzkumu na škole
  • popis vize školy ve vztahu k aktivní mobilitě
  • popis cílů, kterých chce škola dosáhnout
  • akční plán na 1–2 roky:
   • osvětové a vzdělávací aktivity (Pěšky do školy, workshopy a další projekty, zapojení tématu do výuky, práce s rodiči apod.)
   • opatření podporující aktivní dopravu do školy (přístřešky a stojany na kola a koloběžky, rekonstrukce sprch, úložné prostory apod.)
 • pěší dny

  Děti si nejlépe zapamatují to, co samy prožijí. Autentický zážitek utkví v paměti a nevyhasne. Díky pěším dnům si aktivní dopravu vyzkouší více dětí i rodičů. A možná zjistí, že právě cesta pěšky je ta správná volba.

  Blíže zde.

 • spolupráce v pracovní skupině

  Dopravní studii projednává pracovní skupina složená z úředníků, politiků územní samosprávy a dalších důležitých odborníků. Na školním plánu mobility spolupracuje škola, rodiče i děti.

Jak na to?

Program jsme realizovali na více než šedesáti školách. Povinné součásti programu a jeho průběh  je popsán v metodické příručce.
Můžete se také inspirovat v databázi zapojených škol.

Co se povedlo

Věčný problém v  Ječné – kdy bude zastávka Štěpánská bezpečnější? 

Říci o tramvajové zastávce Štěpánská, obzvláště jejím nástupním ostrůvku směrem na I. P. Pavlova, že není příjemný a bezpečný, je spíše eufemismus.…

Číst více

Co se povedlo

Druhý pokus o bezpečnější Střelničnou

Přechod pro chodce u stanice metra Ládví je opět v centru pozornosti. V projektu Bezpečné cesty do školy ho děti ze ZŠ Burešova…

Číst více

Co se povedlo

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné…

Číst více

 • Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.