Pražským matkám je třicet. Jde jim stále o to samé

Organizace Pražské matky si tento týden připomíná 30. výročí svého vzniku. Nezávislé ekologické hnutí, které svolalo první demonstraci na květen 1989, funguje dodnes a jeho hlavní poslání zůstává stále aktuální. Pražské matky usilují o zdravé životní prostředí a o to, aby toto téma nebylo na okraji zájmu politiků jak lokálních, tak celostátních.

Tisková zpráva organizace Pražské matky ze dne 28. 5. 2019

Hnutí Pražské matky vzniklo před listopadovou revolucí jako nezávislé ekologické hnutí v ČSSR z pocitu zodpovědnosti za stav věcí, které ovlivní životy dětí a dalších generací. První demonstrace organizovaná hnutím se konala 29. 5. 1989 u příležitosti mezinárodního setkání ministrů životního prostředí v Praze.

Přibližně 30 matek s dětmi a kočárky prošlo trasu od tehdejšího Dětského domu na Příkopech okolo Prašné brány na Staroměstské náměstí. Zpívaly písně a nesly transparenty s tematikou životního prostředí. Po cestě sbíraly podpisy od kolemjdoucích k prohlášení adresovanému konferenci ministrů, které upozorňovalo na špatný stav životního prostředí v Praze i celé zemi a nedostatečnou informovanost obyvatel o situaci. Podpisové archy byly prostřednictvím zahraničního novináře ještě ten den doručeny na konferenční stůl všem ministrům. Svolavatelem prvního setkání byla skupina těchto žen: Anna Hradilková, Terezie Hradilková, Rut Kolínská, Monika Šatavová a Michaela Valentová.

První demonstrace Pražských matek za lepší stav životního prostředí, 29. 5. 1989, foto Ludvík Hradilek

„Spojovala nás starost o naše malé děti, jejich zdraví a jejich budoucnost. Požadovaly jsme pravdivé informace o znečištění a zdravější ovzduší v Praze,“ řekla Terezie Hradilková, jedna z účastnic demonstrace. „Nyní, po třiceti letech, jsme se jako zakladatelky hnutí sešly a připomenuly si tehdejší úsilí, které jsme věnovaly zlepšení prostředí v našem městě. Z oslavy se však stává i aktuální vyjádření k situaci, ke které nechceme mlčet. V době, kdy se problematika životního prostředí, ochrana přírody a limity naší civilizace stávají celosvětovým tématem, cítíme, že je třeba společně s našimi dětmi usilovat o udržitelnost života na Zemi. Připojujeme se k hnutí mladých lidí ve věku našich dětí a vnuků Fridays For Future. Osobně to považuji za svoji povinnost,“ uvedla Anna Hradilková.

Činnost hnutí vyústilo v organizaci Pražské matky, která se věnuje ochraně životního prostředí v Praze. Jarmila Johnová, dlouholetá vůdčí osobnost organizace, říká: „Možná, že dnes nepoznáte, jak znečištěný vzduch dýcháte, a nevíte, jak se to podepisuje na zdraví nás všech. Na vině je především automobilová doprava.“

V současné době vede organizaci mladá generace pražských matek, jejichž projekty a aktivity se zaměřují především na rozvoj pěší dopravy v hlavním městě a ochranu chodců, zejména dětí na cestách do školy, propagaci chůze jako zdravé a ekologické dopravy, ochranu ovzduší, zlepšování kvality veřejných prostranství a zapojování občanů do řešení problémů chodců.

PŘÍLOHA: medailonky Pražských matek

Historie a současnost hnutí Pražské matky

Neformální skupina mladých žen, matek z Prahy, zorganizovala první pražskou demonstraci s ekologickými požadavky při příležitosti pražského setkání evropských ministrů životního prostředí 29. května 1989. Z aktivních mladých rodičů (některé zakladatelky hnutí byly například signatářky Manifestu České děti) se zformovala skupina matek s dětmi, které chtěly vyjádřit občanský postoj: obavy o znečištěné ovzduší v Praze, nedostatečnou ochranu životního prostředí a vyjádřit zodpovědnost za zdraví dětí a ochranu přírody. Hnutí Pražské matky je nejstarší dosud fungující nezávislé ekologické hnutí v České republice.
Již 19. března 1989 zaslala tato skupina pražských matek dopis „Podnět pražských matek – nedostatečná informovanost o znečištění ovzduší v Praze“ členům rady Národního výboru hlavního města Prahy (jednotlivě a jmenovitě), Hlavnímu hygienikovi hl. města Prahy a Ústavu zdravotní výchovy v Praze. Archy tehdy podepsalo neuvěřitelných 428 matek z Prahy.

Impulsem pro veřejnou aktivitu byly vysoké koncentrace škodlivin v ovzduší v lednu 1989, zprávy o ohrožení zdraví a důsledcích na zdraví obyvatel v evropských městech a informace o „smogových dnech“ také v Praze a ve městech na severu Čech. Zprávy prosakovaly od místních ekologů, kteří je nemohli běžně zveřejňovat.
Narůstající občanský odpor vůči totalitnímu režimu, který se projevil demonstracemi během „Palachova týdne“ byl důležitým momentem pro matky dětí z Prahy a jejich odhodlání nemlčet a zasazovat se veřejně o nápravu a získávat pro svoji aktivitu další lidi. Inspirací pro mladé matky byla i bratislavská „svíčková“ demonstrace v březnu, která se obešla bez zásahu policie, a zdálo se, že občanské iniciativy již nečelí tak silné policejní represi jako dříve. Na demonstraci, která se konala 1. května 1989 v rámci prvomájových oslav, však byly budoucí členky Pražských matek zadrženy a vyslýchány a jejich transparenty byly na místě zničeny.

Vyjádřit se demonstrací a dopisem pro setkání evropských ministrů se zdálo vhodnou příležitostí i proto, že bylo v Praze hodně zahraničních novinářů. Pražské matky za pomoci expertů ekologů sepsaly ministrům dopis – výzvu upozorňující na nejzávažnější nedostatky ve stavu a ochraně životního prostředí v ČSSR. Text výzvy se nepodařilo dochovat.

Šustění vysílaček a zmatení estébáci

Na Příkopech před Dětským domem se sešlo v pravé poledne dne 29. 5. 1989 asi 20 matek s dětmi, kočárky a transparenty, šly průvodem po Příkopech, kolem Prašné brány a Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Během pochodu se k nim přidávaly další pozvané, několik lidí z kolemjdoucích šlo část pochodu s nimi. Po cestě je doprovázeli někteří manželé a otcové, aby je případně chránili. Pod text dopisu-výzvy sbíraly podpisy i během demonstrace. Domluvily se se zahraničním novinářem, akreditovaným na konferenci, že dopis s podpisovými archy na konferenci doručí. To se také stalo.

Během demonstrace slyšely matky s dětmi šustění vysílaček a hlášky tajných policistů: „…jo, jsou tady, ano s kočárky a s dětmi, ano, …co máme dělat…?“ Nakonec jediným pokusem o zásah do demonstrace byl pokus sebrat podpisové archy čtyřem matkám s dětmi, které archy na Národní třídě počítaly již po ukončení demonstrace a předávaly je té, která je jela předat zahraničnímu novináři. Podařilo se mu ale vytrhnout jen několik archů, zbylé jedna z matek vzala rychle k sobě a naskočila s nimi do tramvaje, své děti nechala ostatním na stanici. Dopis-výzvu s podpisy předal novinář skutečně všem zúčastněným ministrům na stůl při konferenci 30. 5. 1989.
Demonstraci vyfotil Ludvík Hradilek, fotograf samizdatu a manžel jedné z iniciátorek hnutí (viz fota v příloze). V oficiálním tisku vyšel jeden článek v Mladé frontě od Jiřího Leštiny, s fotografií jedné z matek, která má na kočárku nápis „čistý vzduch pro Prahu“.

Líheň mnoha občanských projektů

Po demonstraci následovaly další dopisy, např. Požadavky pražských matek vedení Prahy, demonstrace během listopadu, které přivedly k pražským matkám další členky. V porevolučních 90. letech mělo hnutí několikasetčlennou základnu, působilo ve všech městských částech. Nejvíc pozornosti věnovalo ovzduší v Praze a omezování automobilové dopravy. Záběr aktivit byl však mnohem širší: Pražské matky se vyjadřovaly proti rušení linek na skleněné vratné láhve a proti zavádění jednorázových plastových obalů, k ochraně vody a zeleně atd. Došlo k profesionalizaci hnutí, součástí osvěty bylo pořádání debat a vydávání časopisu Přes práh. Pražské matky se staly součástí sítě ekologických organizací zastřešených v Zeleném kruhu.

S postupem času se řada Pražských matek začala profesně věnovat rozvoji občanské společnosti a dosáhla při tom značných úspěchů. Mezi nejúspěšnější projekty patří Mateřská centra, které založila Rut Kolínská; občanské poradny, v kterých zásadní roli sehrála Petra Francová; Terezie Hradilková přinesla do české sociální práce koncept rané péče; Lída Böhmová založila SIRIRI o. p. s. na pomoc rozvojové africké zemi…

Hlavním cílem současné generace Pražských matek je i nadále ochrana životního prostředí v Praze. Zaměřují se především na rozvoj pěší dopravy v hlavním městě a ochranu chodců, zejména dětí na cestách do školy (projekt Bezpečné cesty do školy), propagaci chůze jako zdravé a ekologické dopravy (kampaň Pěšky do školy), ochranu ovzduší, zlepšování kvality veřejných prostranství a zapojování občanů do řešení problémů chodců (portál www.chodcisobe.cz). Detailní informace k současným projektům poskytne předsedkyně Pražských matek Petra Syrová.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás