Na Den bez aut proběhne v ZŠ Tusarova pěší den

Chodit je fajn, ale musí to být bezpečné! Přes zaparkovaná auta v blízkosti přechodu řidič děti neuvidí, právě tak jako ony jeho. Ilustrační foto Pražské matky

22. září proběhne v ZŠ Tusarova pěší den, u jehož příležitosti jsou žáci i s rodiči vyzváni, aby urazili alespoň část cesty do školy po svých. Každý, kdo před školu skutečně dorazí pěšky či na kole, dostane malou odměnu, aby si zapamatoval, že dopravovat se po městě chytře a ohleduplně  je fajn. Akci, která proběhne na mezinárodní Den bez aut, připravují ve spolupráci se školou a s podporou Městské části Praha 7 Pražské matky. Události se zúčastní místostarosta Prahy 7 pan Mirovský a zahájí tím současně na škole projekt Bezpečné cesty do školy  (BCŠ) – tříměsíční mapování přístupových cest a veřejného prostoru v okolí školy. Pražské matky pro děti vyrobí i letáčky vysvětlující smysl Evropského týdne mobility a informující o událostech, které během týdne proběhnou.

Do listopadu všichni školáci vyplní dotazníky o tom, jakým způsobem se do školy dopravují a proč. Zároveň označí na mapce trasy, po kterých se pohybují, a místa, která jim nevyhovují. Mapky pak skupina žáků pod vedením pedagogů zpracuje do celoškolní mapy i s případnými návrhy na úpravu. Škola tak získá přehled o způsobu dopravy žáků, zjistí, kudy chodí, která místa jim nevyhovují, kde se necítí bezpečně atd. Projektant zadá žákovské skupině i dopravní průzkum v okolí školy a  výsledky mapování odborně vyhodnotí. Školáci  budou výsledky projektu prezentovat a předají je zástupcům své městské části. Realizaci projektu si podle metodiky Pražských matek objednala MČ  Praha 7 s cílem zabezpečit cesty dětí, podpořit školáky v samostatné chůzi či jízdě na kole a zároveň vyřešit stížnosti školy i rodičů na využívání a podobu veřejného prostoru v blízkosti školy.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás