MŠ Na Pěšinách

Podnět k řešení dopravní situace v ulici Ke Stírce, zejména křižovatky s ulicí Okrouhlická, dali rodiče, kteří se jménem Pražských matek obrátili na…

Ďáblická škola

Dopravní studie týkající se návrhu stavebních úprav čtyř vytipovaných lokalit Lokalita 1 – ulice U Parkánu, před hlavním vchodem do budovy…

ZŠ Burešova

Do základní školy v Burešově ulici chodí 760 dětí. Na první pohled se zdá, že tady by děti problém s bezpečností při…

ZŠ U Školské zahrady

Projekt byl realizován za finanční podpory městské části Praha 8. Organizace Pěšky městem se jej aktivně neúčastnila, ale probíhal podle…

ZŠ Na Slovance

Hlavním realizace projektu důvodem byla ranní situace před školou ale také nebezpečné přecházení v ulici Davídkova a Na Dílcích. Rodiče již dlouho…