Děti ze ZŠ Na Slovance by chtěly jezdit na koloběžce nebo na kole

Nebezpečná křižovatky Davídkova x Na Slovance, foto škola

Základní škola Na Slovance v Praze 8 se do programu Bezpečné cesty do školy hlásila již několik let. Letos jsme jim konečně mohli vyhovět a ze spolupráce máme radost. V květnu děti představily pracovní skupině výsledky dotazníkového šetření i mapování svých cest do školy. Prezentace s podrobnými výsledky je zde.

Škola Na Slovance vzdělává přes 600 dětí. Nachází se ve zdánlivě klidné části ďáblického sídliště, obklopená spíše starší zástavbou rodinných domků. Je ovšem skoro obklíčená rušnými silnicemi – konkrétně ulicí Libereckou, Střelničnou a Davídkovou. Obzvláště v ranních hodinách, kdy auta těmito komunikacemi spíše poskakují, než projíždějí, je okolí školy často využíváno jako příhodná zkratka pro spěchající řidiče. To že se jedná o rezidenční oblast, kde je vyznačena zóna 30 pak na reálnou dopravní situaci nemá moc velký pozitivní dopad. Není divu, že rodičům i dětem pak cesta do školy přijde nebezpečná, někteří rodiče své děti údajně radši přihlašují do jiných škol v okolí, protože se bojí je na Slovanku pouštět. Cestu do školy považuje za nebezpečnou třetina dětí a dvě třetiny rodičů.

Pracovní skupina 28. 5. 2019, žákovská prezentace výsledků mapování a dopravního průzkumu, foto archiv PM

Do školy dochází pěšky 43 % dětí, dalších 30 %, které jezdí veřejnou dopravou, ke škole také přichází pěšky. Autem do školy obvykle jezdí necelá třetina dětí (29 %). Minimálně polovina z nich přitom jezdí jen s rodičem. Před školu tedy ráno přijede více než 100 aut (přesnější informace budeme mít po monitoringu dopravy), která tady zastaví, parkují, otáčí se a zase odjíždějí. A to nepočítáme dopravní provoz do mateřské školy, která je hned přes ulici. Není proto divu, že 40 % dětí napsalo, že provoz před školou je ráno nepříjemný. Odpoledne přitom autem odjíždí jen 11 % dětí, tedy o dvě třetiny méně než ráno. Je tedy nezbytné ráno jezdit autem, když odpoledne to jde i jinak?

Na základě rodičovského dotazníku lze tvrdit, cestu autem rodiče volí především proto, že pak pokračují do práce (42 %) nebo to považují za nejrychlejší možnost (28 %), jen 14 % rodičů uvedlo jako důvod, že bydlí příliš daleko, optimální spojení MHD postrádají necelá 3 % rodičů. Autem cestují i děti, které bydlí poměrně blízko – 28 % dětí, které jezdí pravidelně do školy autem, bydlí do 1 km.

Nepřehlédnutelný je zájem dětí dopravovat se do školy na koloběžkách, skateboardech nebo kolech. Na koloběžce či skateboardu, což je v městské zástavbě ideální dopravní prostředek, by rádo jezdilo 113 dětí, zájem o kolo je zhruba poloviční. Jako hlavní důvod, který jim v tom brání, děti uvádějí to, že si své dopravní prostředky nemají kam uložit. Konkrétně to uvedly dvě třetiny dětí, které by rády jezdily na koloběžce, a 61 % těch, které by chtěly jezdit na kole. Stojany na kola či koloběžky by před školou uvítalo 165 dětí, tedy téměř polovina respondentů. A kolik dětí na koloběžce jezdí dnes? Sedm. Na kole nikdo.

Děti i rodiče na cestě do školy trápí také podchody pod Střelničnou a Libereckou ulicí. Jasně se ukazuje, že podchody jsou pro chodce nepříjemným místem, kam se jim příliš nechce. Jsou zanedbané, tmavé a plné odpadků. Nepříjemná je bohužel i cesta pro pěší směrem od Kauflandu. Tady sice nehrozí nebezpečí dopravní nehody, zato zde můžete potkat třeba potkana.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás