Chodíme s Vámi už pět let! Portál Chodci sobě slaví 5. narozeniny

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 21. 2. 2017

Pražské matky oslavily 5. výročí provozu svého portálu Chodci sobě. Jeho prostřednictvím mohou chodci hlásit příslušným městským částem i dalším odpovědným institucím problémy, s nimiž se setkávají v pražských ulicích, a veřejně sledovat jejich řešení.  Od února 2012, kdy byl portál spuštěn, podali občané tímto způsobem necelých 1 800 podnětů, z nichž veřejná správa vyřešila doposud 400. Patří mezi ně nejen běžné výmoly či nepořádek, který v ulici překáží, ale také rozsáhlejší úpravy i rekonstrukce chodníků, křižovatek, přechodů, parkovacích stání, tramvajových zastávek a další opatření, která usnadňují a zpříjemňují chůzi po Praze. Jmenujme například rekonstrukci tramvajových zastávek Krymská a Průběžná, vybudování nových nebo úpravu nepřehledných přechodů pro chodce v ulicích Libocká, Náchodská či Bořivojova, rozšíření chodníku před budovou Masarykova nádraží nebo omezení nevhodného parkování v ulicích Estonská či U Nemocnice.

Nový přechod na křižovatce Bořivojova x Ondříčkova v Praze 3, foto PM

Pražské matky chtěly tímto počinem přispět k podpoře chůze jako zdravého a šetrného způsobu dopravy a ke zlepšení podmínek pro ni. Chodci totiž stále patří k nejohroženějším účastníkům provozu – v EU se podílejí na fatálních dopravních nehodách ve 22 % případů, v Česku dokonce více než v 50 % případů (z 209 všech usmrcených v roce 2016 bylo 111 chodců), ve městech, kde jsou chodci ve větším ohrožení, padlo dopravním nehodám v EU v roce 2016 za oběť 39 % chodců, v případě Prahy to bylo alarmujících 52 % (z 21 všech usmrcených 12 chodců).

„Situace je o to horší, že chodci jsou často ti nejslabší účastníci provozu, například děti, starší spoluobčané a lidé s omezenou pohyblivostí či orientací, kteří se často pohybují pěšky,“ vysvětluje administrátorka portálu Eva Šuchmanová a dodává: „Spuštěním portálu jsme se však chtěly zasadit nejen o zvýšení bezpečnosti, ale také o přizpůsobení veřejného prostoru, který by chodcům více vyhovoval a změnil celkovou atmosféru města, jak se to podařilo například v sousední Vídni či v Berlíně. Je důležité, aby v ulicích byl dostatek laviček a zeleně, aby byly zpřístupněny průchody, dvorky a pěší zkratky, veřejnému prostoru prospívají různé vodní prvky jako pítka a fontány, umělecké a herní prvky a podobně.

Rekonstrukce přechodu přes Náchodskou ulici v Horních Počernicích, foto PM

Portál Chodci sobě je jednoduchý nástroj, díky němuž zástupci veřejné správy můžou získat přehled o tom, co trápí pražské chodce na jejich cestách městem, a občanům zase umožňuje podílet se na změnách veřejného prostoru. Obě strany se tak od sebe vzájemně učí. „Všichni víme, že chůze je dobrá pro zdraví lidí a atmosféru města, ale málo si uvědomujeme, že jako  bezemisní dopravní prostředek pomáhá zlepšit také ovzduší a snižovat klimatické změny. Chceme proto portál nadále rozvíjet a modernizovat. Letos například občanům hodláme usnadnit podávání podnětů z mobilních telefonů vytvořením responzivního webdesignu,“ říká iniciátorka Chodců sobě Petra Lukešová.

Původní nápad na usnadnění komunikace občanů s veřejnou správou přišel ze Slovenska, kde vznikl o něco šířeji zaměřený portál Odkaz pre starostu. Provozuje jej Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, od něhož Pražské matky získaly licenci pro Chodce sobě. Na Slovensku portál funguje v několika městech a  pronikl i dále do Střední Evropy, např. do Budapešti. Myšlenku portálu pro chodce zase převzala Univerzita Palackého v Olomouci, která nedávno oslovila Pražské matky a získala podlicenční smlouvu na provozování portálu Chodím Olomoucí, který byl spuštěn minulý měsíc.

Provoz portálu a osvětu týkající se prospěšnosti chůze Pražské matky průběžně podporují různými akcemi. V loňském roce například skončil projekt Chodci sobě – kampaň na podporu pěší dopravy, k dlouhodobým činnostem organizace patří program Bezpečné cesty do školy.

Kontakty:

Eva Šuchmanová – administrátorka webového portálu Chodci sobě
eva.suchmanova@prazskematky.cz
Tel.: 728 040 748

Petra Lukešová – místopředsedkyně Pražských matek a iniciátorka portálu Chodci sobě
petra.syrova@prazskematky.cz
Tel.: 776 769 331

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás