Bude se centrem Prahy lépe chodit?

První červnovou středu se po dlouhé odmlce sešla Komise pro pěší a bezbariérovost, kde jsme stálým hostem. Přihlásili jsme se do programu s tématem zklidnění dopravy v centru Prahy. Prezentovali jsme příklady opatření vymezujících větší prostor pro chodce a cyklisty, která v současné době realizují velká města v reakci na pandemii koronaviru. Zároveň jsme komisi upozornili, že města tato původně dočasná opatření nyní transformují v trvalé změny, které zamezí nejen šíření nemocí, ale mohou sloužit jako účinné nástroje zmírňující dopady klimatické změny. Naším cílem bylo jednak upozornit na to, že preference pěší dopravy se stává světovým trendem, a také podpořit realizaci souboru opatření vedoucích ke zklidnění centra Prahy. Náš požadavek byl, aby se komise, jasně postavila na stranu chodců a požadovala po městu:

  • omezení průjezdu nerezidentů a dálkového zásobování po obou březích Vltavy,
  • zneprůjezdnění známých zkratek vnitřním územím Josefova, Starého a Nového Města,
  • revizi a zpřísnění parkovací politiky (rezidentní parkování v modrých zónách jen pro rezidenty a osoby ZTP, zvýšení poplatků za parkování v centu města),
  • zajištění funkčnosti systému vymáhání poplatků (pokut) za nelegální parkování,
  • zpoplatnění vjezdu do centra.

To vše při zachování práva vjezdu a průjezdu rezidentům, osobám ZTP a pravidelnému zásobování.

Usnesení nakonec bylo přijato v tomto znění:

„Komise doporučuje městu, aby přijalo opatření vedoucí k dopravnímu zklidnění centra z hlediska individuální automobilové dopravy.“

Ačkoli komise návrh nepřijala v plném znění, ale pouze v obecné rovině, považujeme tento krok za úspěch především proto, že zmíněná komise, která se doposud zabývala pouze tématem odstraňovaní bariér pro hendikepované spoluobčany, obrátila svou pozornost také na koncepční podporu pěší dopravy. Členové komise se shodli, že se na příštích zasedáních budou postupně seznamovat například s výsledky analýz z podzimní uzavírky komunikací na obou březích Vltavy nebo analýzou systému parkování na Praze 1 apod.

Pevně doufáme, že toto usnesení bude alespoň částečnou oporou pro zastánce dopravního zklidnění při probíhajících diskusích o budoucnosti nejen Smetanova nábřeží, ale i ostatních přetížených ulic v centru města.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás