Bezpečné cesty do školy na Barrandově: Děti by měly mít přednost před kontejnery

Obrázek1Barrandovské sídliště trpí klasickými sídlištními neduhy. Postavilo se, zabydlelo se a od té doby na něj nikdo moc nesáhl. Veřejná prostranství jsou neutěšená, nevzhledné a temné průchody vzbuzují strach, chybí logická pěší propojení, chodníky nenavazují na přechody, protože to jsou původně přístupové cesty pro hasiče. Děti, rodiče i pedagogové z Fakultní základní a mateřské školy při PedF UK Barrandov II zpracovali v rámci letošního ročníku Bezpečných cest do školy vyčerpávající prezentaci mapování a dotazníkového šetření. Nebezpečných míst, která představili na schůzce pracovní skupiny, bylo 39. Barrandovská škola totiž není žádný drobeček, a pokud sečtete všechny děti, rodiče, kteří ty nejmenší doprovázejí, a zaměstnance školy, zjistíte, že ráno se v okruhu několika ulic pohybuje okolo 1 200 osob!

Obrázek2Palčivým problémem barrandovského sídliště jsou přechody – často špatně vyznačené, zpomalovací prahy u nich natolik opotřebené, že už není potřeba zpomalovat, a především se zde stalo zvykem u přechodů zřizovat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, které brání rozhledu jak chodcům, tak řidičům.

Mnohé ulice barrandovského sídliště využívají řidiči k objíždění kolon na frekventované ulici K Barrandovu vedoucí na Jižní spojku. Skutečné intenzity provozu bude třeba zjistit podrobným monitoringem dopravy, nicméně podle informací místních obyvatel se v ranních hodinách na mnoha místech téměř nedá přejít.

Prezentace výsledků mapování a dopravního průzkumu, 9. 6. 2016
Prezentace výsledků mapování a dopravního průzkumu, 9. 6. 2016

Děti si v dotaznících často stěžovaly, že řidiči jsou bezohlední a nerespektují práva chodců. Slečny, které výsledky prezentovaly, poukázaly na paradoxní skutečnost, že rodiče mnohdy vozí děti do školy autem, protože jim přijde nebezpečné pouštět je pěšky, ale přitom tím dopravní situaci zhoršují a sami nebezpečné situace často způsobují.

Pracovní skupina se shodla na pěti lokalitách, pro které dopravní inženýr navrhne nové řešení. Většinou se bude jednat o novou koncepci širšího území za účelem posílení charakteru obytné zóny, podpory práv chodců a zpřehlednění pěších cest. V rámci studie se budou řešit úseky ulic Voskovcova, U Akátů, Wassermannova, U Kaskád a přechod u konečné tramvajových linek v ulici Werichova. S novým řešením pro odpudivý průchod v těsném sousedství školy přislíbil pomoci pan senátor Láska (KDU-ČSL), který se jednání též zúčastnil.

Stránku projektu FZŠ a MŠ Barrandov s prezentací  výsledků mapování a dotazníkového šetření naleznete zde.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás