BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 2020

Organizace Pražské matky, z. s. ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy, který si klade za cíl postupně měnit okolí škol tak, aby co nejvíce dětí mohlo chodit do školy pěšky a rodiče se o ně nemuseli bát. O účast v programu mohou žádat všechny základní a střední školy na území hl. m. Prahy. Uzávěrka přihlášek je 21. 2. 2020.

Tisková zpráva organizace Pražské matky, z. s. ze dne 13. 1. 2020

Téměř čtvrtina dětí považuje svoji cestu do školy za nebezpečnou. Děti často postrádají možnost bezpečného přecházení, přechody buď zcela chybí, nebo jsou příliš dlouhé, nepřehledné, zaparkovaná auta často stojí tak blízko přechodů, že děti nejsou vidět a řidiči jim nedávají přednost. U přechodů navíc bývají stanoviště kontejnerů, které také dětem brání v dostatečném rozhledu. Cesty do školy mnohdy vedou temnými a neupravenými podchody nebo přes neudržované parky či veřejná prostranství, kde se děti bojí. Smutnou pravdou je, že nepříjemně se děti často cítí i přímo před vstupem do školy, kde bývá před začátkem vyučování nebezpečný frmol parkujících a couvajících rodičů. Průměrně čtvrtinu pražských dětí totiž dováží běžně rodiče ke škole autem. Téměř třetina z nich přitom bydlí blíže něž 1 km.

Děti si zaslouží bezpečný a přívětivý prostor před školou

Spolek Pražské matky usiluje prostřednictvím programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) o to, aby děti mohly bezpečně a pohodlně absolvovat svou cestu do školy pěšky. Program se na dopravu v okolí zapojených škol dívá očima dětí, které tudy dennodenně chodí. Jeho základem je mapování – děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, kde se cítí nebezpečně nebo nepříjemně. Děti i rodiče také vyplňují podrobný dotazník o svých dopravních zvyklostech i o tom, jak by se dopravovali nejraději. Součástí programu je též podrobný dopravní průzkum na nejdůležitějších přístupových cestách ke škole a účast škol v podzimní akci Pěšky do školy. Výsledkem je důkladná analýza dopravní situace v bezprostředním okolí školy a vytvoření dopravní studie, která navrhuje konkrétní úpravy nebezpečných míst a je předána městu k realizaci. Školy na základě těchto podkladů zpracují školní plán mobility, který jim pomáhá budovat bezpečné prostředí pro pěší i cyklistickou dopravu a přívětivá prostranství pro setkávání školní komunity.

Program BCŠ byl dosud realizován na téměř 60 školách v Praze. V posledním roce bylo na základě dopravních studií upraveno hned několik míst v okolí škol. Rozsáhlé rekonstrukce se po dlouhém čekání dočkala např. křižovatka Topolová x Macešková x Karafiátová v Praze 10, přes rušnou Pražskou ulici v Hostivaři vede bezpečnější přechod s dělicím ostrůvkem. V blízkosti ZŠ Lyčkovo nám. v Praze 8 byl zřízen nový přechod na cestě mezi školou a jídelnou. Před ZŠ Klausova ve Stodůlkách se podařilo zprovoznit osvětlení podchodu, takže zdejší děti už nemusí ráno chodit do školy s čelovkou. U této školy se také podařilo v rekordně krátkém čase vyznačit nový přechod. Dočasná úprava v ulici Mezivrší v Braníku usnadní zase cestu dětem ze ZŠ Školní. Díky projektům BCŠ již byla v celé Praze realizována téměř stovka úprav ve prospěch chodců (viz databáze realizovaných opatření). Bezpečné pěší cesty jsou totiž dobré nejen pro děti, ale pro každého z nás.

Přihlášku a podrobnosti o vyhlášení BCŠ 2020 naleznete zde.

Kontakt:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel: 777 813 934

 

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás